0266 714 58 28
                  
                     

TARİHİN MODERN YAPI İLE
BULUŞMASI

Tarihin En Modern Hali "SALTANATLI KONUTLARI"

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı veya Neoklasik Türk Üslubu veya Milli Mimari Rönesansı ağırlıklı olarak 1908 ile 1930 yılları arasında yaygın olarak kullanılan bir mimari üsluptur.

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış bir üslup olsa da esas etkisini Türkiye Cumhuriyeti döneminde göstermiştir. Mimar Kemaleddin ve Vedat Tek'in öncülüğünü yaptığı ve ilk aşamada Neoklasik Türk Üslubu yada Milli Mimari Rönesansı denilen ama sonraları Birinci Ulusal Mimarlık Akımı adı verilen bu mimari Uslup bir Türk Milli tarzını yaratmayı hedeflemiştir.

Bunu yaparken her ne kadar milliyetçi olma hedefi güdülmüşse de, klasik Osmanlı yapılarında yer alan mimari öğeleri ve süslemeleri sıklıkla kullanılmıştır. Bu akımın en önemli örneklerinden Bandırma'da Haydar Çavuş Camisi ve Eski Otel (Dekanlık) Binası gösterilebilir.

Mimar Sabri Külcü ve AT-IL Modern Yapı olarak ulusal mimarlık akımının dönemin en önemli örneklerinden olan binaları "Saltanatlı Konutları'na" taşıdık. Klasik Osmanlı Süslemeleri ve mimari öğeleriyle Türk Milli Mimarlık Akımı Yaşatma isteğimiz ile Saltanatlı Konutlarında yepyeni bir yorum oluşturduk.